Нужни напътствия за красива поляна Типове морави

За да получите желаната от Вас тревна площ, е хубаво да изберете правилната смеска за трева (смесица от семена), като пример английски райграс или власатка. Има съответстваща смесица от семена за абсолютно всеки вид морава. Те реално могат да бъдат обществени, декоративни, спортни или пък много други ландшафтни местности. Напояване на ливадите Тревните площи могат…
Read more