Кога имаме нужда от летни или зимни гуми

В отминали няколко години една от най-дискутираните теми между водачите на леки автомобили е това дали зимните гуми трябва да бъдат задължителни или пък не. На лице са доста разногласия разбира се. На практика, в Страната липсва официално гласуван и приет закон, който да ни задължава да управляваме автомобила с помощта на зимни гуми в…
Read more