Регистрация на фирма – гарантиран старт на вашия бизнес

Регистрацията на фирма е важна мисия, с каквото се слагат основите на изцяло нов правен субект.

Registration of foundation

За дадената практика трябва реално да се подхожда с особено голямо наблюдение, за да бъдат избегнати евентуални бъдещи неприятности при извършване работата по предназначение, за нейното нарастване или промяна. Тук ще прочетете полезни съвети от фирмата за правни услуги: Центъра: Регистрация на фирма

Какъв е начина за регистриране на компания?


● Подборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е особено деликатен детайл и правилното знание на предимствата и недостатъците на всяка една от тях е от определящо значение за бъдещето на всяка фирма. При регистрацията на търговската фирма е нужно да бъдат взети предвид счетоводната отчетност, данъчното облагане, осигуровките и варианта на контролиране при специфичните правни извивки и т.н.;
● При фирменна регистрация е наложителна да се изготвят редица индивидуални декларации, между които са акта за създаване и протокола (наименованието на тези много нужни документации са различни при различни правни форми), заявления по образец и лиценз или разрешение, ако същността на работата го иска по законов ред;
● Наложително е да се открие сметка за парични средства за учредителния капитал и да се входира нужната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди подаването на документацията за вписването им в Търговския Регистър е наложително да се плати държавна такса;
● Нужните от АВ документи трябва да са окомплектовани изчерпателно и да са предоставени по нужния канален ред, понеже при липси, нередности или неточности Агенцията по вписванията ще отмени регистрирането. При правилно и красиво писане на документацията вписването в ТР е много бързо (до 3 дни) и без проблеми. Малко след вписването на компанията в Агенцията по вписванията данните автоматично се изпращат в Националната Агенция За Приходите.


Помощ от специалист – тайната към сполуката


Опасно е да разчитате напълно на интернет като само един източник на полезна информация за регистриране на фирма, още повече при недобро знание на законовата разпоредба.

Свободно движещите се в онлайн порстранството бланки и формуляри, които трябва да се попълнят, би могло да се окажат много стари, неточни или несъвършенни.

Ако се интересувате от правните форми и начините на развод, може да разгледате този лин Развод по Взаимно Съгласие – Правна помощ, Консултация

Наистина доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, понеже те се явяват “самото ядро” на собственото Ви дружество и бъдещата му дейност.

Ангажирането на експерт за регистрацията на фирма и заплащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа активност. Ще имате възможност да измислите най-правилния вариант за избор на правна форма, когато добре се информирате с бъдещите си задължения и права.

Екипът, на който се доверите, ще изработи всички необходими документи и ще се погрижи за навременното им вписване в Търговския Регистър.

От вашата личност се изисква просто подпис, който би могъл да бъде предоставен и по електронен път с преснимане или снимка.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *